Forstyrrer dine følelser? Betragt dem som feedback

Det kan være den helt store optur at græde af grin og knap så hensigtsmæssigt at græde foran chefen, når du dybest set er vred over, at du ikke bliver lyttet til. Dine følelser er feedback og en af dine stærkeste drivkræfter. Bliver du ofte forstyrret af svære følelser, kan det hjælpe dig at lære at forstå dem.

Dine følelser præger alt, hvad du tænker, siger og gør. Følelser er feedback, der fortæller noget om, hvordan du har det med dig selv og med de mennesker, du omgiver dig med. Følelser farver dit liv. Både når de er helt fremme i første række og overvælder dig, og når de er skjulte og holdt nede og svære at sætte ord på. Uanset hvad du føler, så er dine følelser med til at styre dit liv, og derfor giver det god mening at forstå dine følelser. Når du forstår dine følelser, er det nemmere for dig at rumme dem og ændre dem, hvis det er nødvendigt.

Ingen følelser er mere rigtige end andre, men nogle følelser er sværere at håndtere end andre. Det har du sikkert oplevet tusindvis af gange. Vi har hver især en strategi for, hvordan vi håndterer det, når vi bliver ramt af eller mærker nogle svære følelser.


”Det er naturligt, at vi forsøger at beskytte os selv imod svære følelser, selv om det typisk er langt mere konstruktivt at blive klogere på dem og anerkende, at du føler, som du gør.”


Vi er alle født med evnen til at opleve en palette af følelser som glæde, tristhed, vrede, frygt, stolthed, kærlighed og skam. De enkelte følelser fortæller noget om, hvad der er vigtigt for dig, og hvad du har brug for.

Gennem livet erfarer vi og lærer noget om, hvordan vi skal forholde os til dette spektrum af følelser. Det gælder både fra vores familie og omsorgspersoner, fra samfundet og de sammenhænge, vi har bevæget os i og måske fortsat indgår i. Derfor kan vi også have lært noget vidt forskelligt om, hvordan vi skal forholde os til følelser.

Måske har du lært, at det ikke er okay at blive vred og sætte grænser. Eller du kan have lært, at det at græde og være ked af er uacceptabelt og medfører afvisning. På den baggrund kan du måske som voksen ubevidst lade nogle følelser vikariere for andre følelser. Du græder måske, selv om du er vred. Eller bliver vred, når du inderst inde er ked af det.


”Dette kan betyde, at du har nogle uhensigtsmæssige reaktioner i en række situationer, hvor dine følelser indvendigt og udvendigt ikke stemmer overens.”


På den måde kan nogle følelser blive sværere at håndtere end andre. Dine følelser kan blive kaotiske, forvirrende og forstyrrende og måske også give dig psykiske smerter. Måske oplever du, at du mister kontakten til dig selv, måske skammer du dig over den, du er. Eller måske mister du retning og mening i livet.


”Det kan medføre psykiske symptomer som angst, depression, voldsom bekymring, voldsom dårlig samvittighed, tomhed, grublerier eller stærke følelsesudbrud, som du ikke kan kontrollere.”


Symptomerne kan udspringe af dit eget forhold til dit følelsesliv, som er præget af dine erfaringer og det, du har lært. På den måde kan psykiske udfordringer stamme fra dit forhold til følelseslivet, hvor du eksempelvis kan have en for svag kontakt til dine følelser, en for lille eller for stor kontrol af dine følelser og/eller måske for mange negative, u-konstruktive følelser, som har for meget magt i dit liv.

Heldigvis er følelser grundlæggende konstruktive, fordi de hjælper dig med at orientere dig. Derfor giver det mening, at du bliver bevidst om dine følelser, lærer at acceptere og forstå dem, lærer at regulere dem og få dem kommunikeret på en hensigtsmæssig måde.

Dette kan du enten kaste dig i på egen hånd sammen med nogle, du føler dig tryg med, eller du kan vælge at opsøge en professionel. Begge dele kan støtte dig i at komme tættere på det, der er svært, det sårbare, og hjælpe dig med at forstå, hvordan det påvirker dig. Den professionelle kan derudover hjælpe dig med at hente andre følelser frem i dig selv, som kan være nyttige. Målet er, at du kan skabe en mening i dine følelser og få øje på handlinger, der kan skabe forandring.

Kilder: ipr.no, dp.dk, iseft.org, ieft.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *