Sådan stopper du negative tanker

Det handler om at flytte fokus, hvis du vil sætte en stopper for dine negative tanker. Du er formentlig tjekket ud af nuet og hænger enten ud i fortiden eller i fremtiden og har ladet de mange tanker tage kontrollen. En del af løsningen er, at du ændrer dit forhold til tankerne.

Presserende, negative tanker om os selv og vores fejl og mangler – vores udseende, formåen, handlinger, adfærd, rolle og så videre kan opleves sandfærdige og i fuld overensstemmelse med virkeligheden. De kan handle om, hvad andre tænker om os eller om alt det, der kan gå galt, hvis vi kaster os ud i noget nyt.

Mange af os vil genkende de tunge tanker om os selv, vores fejl og utilstrækkelighed. Tankerne kommer bare og kan i perioder farve både verden og fremtid grå, sort og negativ. Du har rigtig mange af dem, og man kan bogstaveligt talt se tankerne springe rundt i hjernen, når man studerer hjerne-aktivitet i eksempelvis en mr-scanner. Man ved også, at hjernen er et elektrisk organ og opbygget af nerveceller, som danner forbindelser på kryds og tværs, men der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål omkring vores tankevirksomhed, følelser og bevidsthed.

Er du fanget i dine negative tanker?

Tanker opstår og forsvinder igen, og det gælder også for de negative tanker. De er kortvarige, midlertidige, flygtige og har ikke rigtig nogen magt i sig selv. Hvilket kan være nyttig viden, hvis du oplever, at du er fanget i en spiral af negative tanker. Du kan nemlig være taget til gidsel af tankerne og eksempelvis opleve, at tankerne forværrer eller nedsætter din livskvalitet. Måske oplever du, at dine tanker stort set har taget magten og både styrer dit liv og dit humør. Det kan være, at dine tanker hele kører i ring, men du oplever samtidig, at det ikke løser noget som helst.

Det kaldes rumination

Dette fænomen kalder man for rumination. Det er et psykologisk begreb, som dækker over en tilstand, hvor du grubler og bekymrer dig non stop, og det sker ingen forandring. Tankerne bevæger sig i en uendelig spiral, og det kan udvikle sig til en tilstand, hvor du føler dig trist, urolig, angst, negativ. Du hænger fast i de negative tanker og kan ikke bruge dem til at få løst dine udfordringer, og du kan opleve, at tankerne gør det hele mere uoverskueligt.

”Tankerne bevæger sig i en uendelig spiral, og det kan udvikle sig til en tilstand, hvor du føler dig trist, urolig, angst, negativ.”

Ofte kommer du til at hænge ud i enten fortiden eller fremtiden. Det kan være, at du vender og drejer fortiden, anklager dig selv for noget, du har gjort eller fortryder noget, du ikke gjorde. Omvendt kan du også have voldsomme og måske konstante bekymringer over, hvordan fremtiden kommer til at forme sig og grublerier omkring, hvad der kan ske fremover. Det er jo smart at reflektere over sin fortid og lære af sine erfaringer, ligesom det giver mening at kunne eksempelvis planlægge sin fremtid.

Negative tanker producerer ubehag og indre uro

Men hvis du næsten uafbrudt grubler over fortiden og bekymrer dig over fremtiden, får du fjernet dig selv fra nuet og fra muligheden for at være tilstede i dit liv. Tankerne har simpelthen taget overhånd og skaber massiv indre uro og ubehag, som forstyrrer dig og måske også forhindrer dig i at være glad og nyde din tilværelse. De mange negative tanker og grublerier slører for din dømmekraft, og du får sværere ved at løse dine udfordringer. Det kan sagtens være, at grublerierne er ”sat i gang” for at løse nogle problemerne, men ofte vil det være sådan, at grublerierne bliver en del af problemet i stedet for.

Overtænkning er en tilstand

Rumination og det at gruble og overtænke kan ofte være en del af psykiske tilstande som angst, depression og stress, hvor tankerne ofte flyver rundt og går i ring.

Glem ikke din indflydelse

Du har indflydelse på nuet – dit liv her og nu. Fortiden er kørt, og fremtiden kender du ikke. Men du kan lære af dine erfaringer fra fortiden, udvikle dig på den baggrund og tage dine refleksioner herfra videre med dig. Du kan også med afsæt i din fortid have nogle ønsker og forventninger til din fremtid, ligesom du kan lave planer ud i fremtiden.

GUIDE


Sådan stopper du dine negative tanker
– 5 effektive redskaber

 1. Dyrk minfulness
  Du kan lære at være til stede i nuet – fri for de massive grublerier over fortiden og store bekymringer om fremtiden – på en måde, hvor du ikke dømmer eller vurderer. Du kan træne din evne til at være med dine tanker og anskue dem som tanker og ikke andet. De er ikke sande, og de er ikke virkelighed, men de er udtryk for det, som vi forestiller os er virkelighed.
 2. Kig på dine tanker
  Øv dig i at observere dine tanker, og forstil dig, at du er tilskuer. Du registrerer, at tankerne er der, måske også at de er negative, men du betragter og accepterer uden at gå ind i tankerne.
 3. Sæt spørgsmål ved præmissen
  Når du grubler og bekymrer dig, er det typisk ud fra den præmis, at du kan løse et eller flere problemer ved at tænke mere over det. Vær kritisk overfor den præmis. Vi løser intet med vores tankevirksomhed, vi må handle. Samtidig vil du måske også opleve, at du dybest set ikke har noget problem, men at det var en fantasi eller forestilling, som du er gået rundt med og måske selv har skabt.
 4. Hop ned i kroppen og ud i livet
  Hold fri fra tankerne ved at skifte gear og sætte gang i noget bevægelse. Gå en tur, spring på cyklen, snup en dans eller dyrk yoga. Det kan være hvad som helst. Flyt bevidstheden og lad din krop hive dig ud af tankerne og ud i livet.
 5. Øv dig i at kigge efter det positive

  Måske skal du holde en pause fra dårlige nyheder, brokkende familiemedlemmer eller kolleger og i stedet søge nye veje. Bøger, film, mennesker som fylder dig med varme og glæde. Det kan hjælpe dig med at holde de negative tanker på afstand og måske også åbne for, at du både fokuserer og italesætter gode oplevelser, stunder og snakke.

Få en god ven til at hjælpe dig med at udfordre og arbejde med de negative tanker. Nogle gange er det for svært at kæmpe alene. Du kan også søge professionel hjælp.

Kilder: forskning.no ,
psykiatrifonden.dk, udforsksindet.dk, ingeholmaps.dk