Længes du (også) efter forandring?

Varige forandringer kræver mod, tålmodighed, tid. Og at du tager din længsel i hånden og måske søger professionel hjælp for at lære dig selv bedre at kende og få en større viden om dig selv, dine tanker og følelser. Den skal du nemlig bruge til at omsætte din længsel efter forandring til praksis i din hverdag. Du er velkommen til at kontakte mig på 22458116, hvis du har brug for hjælp.

Livet er dynamisk, det bevæger sig op og ned, og det samme gør du. Måske. For det kan også være, at du oplever at blive mindre fleksibel, og at du får sværere ved at gå i flow med de forandringer, som livet helt grundlæggende byder på. Omvendt kan du også komme ud for, at du længes efter flere eller andre forandringer, end livet umiddelbart kaster ind i din tilværelse. Eller du kan være kommet i gang med at skabe nogle forandringer for pludselig at blive bange og miste modet til at gå videre med det.

”Jo bedre du kender dig selv, jo nemmere bliver det for dig at skabe de forandringer, du længes efter. Din selvindsigt er dit vigtigste redskab.”

Længslen efter forandring kan handle om mange forskellige – både konkrete og mere abstrakte – ting fra jobskifte, skilsmisse, flytning, ny kæreste, tættere relationer, ny hobby til personlige længsler om at lære sig selv bedre at kende og få fat i uopdyrkede indre ressourcer og ukendte potentialer. Eller måske om at bryde nogle uhensigtsmæssige mønstre og reaktioner, som bliver ved med at stå i vejen for dig.

Fælles er, at det er svært at skabe forandringer, så længe du ikke forstår, hvordan du fungerer og hvad der sker med dig, når du forsøger at gøre op med dét, du plejer at gøre. Du har brug for at få spidset din selvindsigt for at vinde over de udfordringer, som du også møder, når du vil skabe forandringer.

”Forandringer er svære, fordi der skal skabes nye neurale netværk i hjernen. Der skal simpelthen etableres nogle nye veje, og de skal køres til, før de gamle sander til og går til grunde.”

Du lægger arm med din hjerne, når du vil skabe forandringer. Den vil gerne gøre dét, den plejer, og derfor skal du arbejde fokuseret med at bruge den på en anden måde. Hjernen er plastisk og former sig efter dét, du bruger den til. Og den er blevet rigtig god til det, som den har gjort mange gange! Det gælder for eksempel også, hvis du ofte har negative tanker, bekymringer eller ængstelse, så er disse tanker og tilstande hjernens vante veje. Den gør sit arbejde.

”Forvandling kræver handling.”

Men forvandling kræver handling, det ved du, og det kan være rigtig svært at omsætte ønsker, behov og længsler til praksis. Måske mærker du en stopklods, måske forstår du ikke, hvad der bremser dig. Nogle gange rækker det at træne hjernen i at tænke nye tanker, som kan skabe afsæt for friske veje i hjernen, som får de gamle til at blegne og forsvinde. Det betyder eksempelvis, at du kan øve dig i at tale positivt og tillidsfuldt om dig selv og dine kompetencer. De nye veje kan altså hjælpe dig med at løfte dit selvværd og dit mod til at være dig, hvis nu din længsel om forandring ligger her.

Men du har jo en masse følelser, som er centrale, fordi de kan blokere for den forandring, du længes efter. Måske har du svært ved at finde rundt, skabe mening og forstå dine følelser. Det er vigtigt at finde mening. Følelser uden mening giver ingen retning. På samme måde som mening uden følelser kan lyde tomt.

”Er du strandet lige her, hvor du oplever, at du vitterligt kan og vil forandring, men at du følelsesmæssigt holder dig tilbage uden at vide hvorfor, kan det måske være en idé at opsøge en professionel.”

Terapi kan skabe den forandring, du længes efter, fordi du typisk får hjælp til både at identificere og forandre såvel tanker som følelser. Forskning har vist, at de varige forandringer bliver skabt, når du får hjælp til at møde stærke, dybe, svære følelser. Denne adgang til de inderste primære og autentiske følelser transformerer. Målet er, at du bliver klogere på, hvordan du kan handle for på den måde at ændre på det, der forhindrer dig i at opnå forandring og dermed genvinder evnen til at leve fuldt ud.

Kilder: www.danskpsykologforening.dk, www.ieft.dk, www.ipr.no